16 Eylül 2008 Salı

Bozkurt

BOZKURT SEMBOLÜ VE BOZKURTLAR

"Her milletin kendine göre milli bir sembolü bulunmaktadır. Mesela: Avusturalyalı' ların Kanguru, Çinlilerin ve Japonların Ejderha, Hindlilerin, İranlıların, İngilizlerin Arslan, İtalyanların Kurt, Almanların Kartal, Fransızların Horoz, Rusların Ayı milli sembolleri oldığu gibi Türklerin de Bozkurt milli sembolüdür. Tarih boyu Türkler Bozkurt'u kutsal saymışlardır."

Son yıllarda milletimizin binlerce yıllık tarihi boyunca milli destanlarımızda ve geleneklerimizde yer almış olan Bozkurt' a karşı bir düşmanlık kampanyası yürütülmektedir. Komünistler, bölücüler, azınlık ırkçıları Türk Milleti' ne karşı dışardan yapılan kışkırtmaların da katkısı ile duydukları düşmanlığı açıkça söylemekten korkan fırsatçılar, türk Milleti' nin milli sembolü olan Bozkurt' a karşı şiddetli bir düşmanlık göstermektedirler. Bazı okullarda Bozkurt rozeti taktıkları için öğrenciler sert baskılar görmekte, hatta okuldan çıkarılmaktadırlar.

Her milletin kendine göre milli bir sembolü bulunmaktadır. Mesela: Avusturalyalı' ların Kanguru, Çinlilerin ve Japonların Ejderha, Hindlilerin, İranlıların, İngilizlerin Arslan, İtalyanların Kurt, Almanların Kartal, Fransızların Horoz, Rusların Ayı milli sembolleri oldığu gibi Türklerin de Bozkurt milli sembolüdür. Tarih boyu Türkler Bozkurt' u kutsal saymışlardır. Bayraklarında Bozkurt taşımışlardır. Hakanlar, Hanlar, Komutanlar askerlerine "Bozkurtlarım" veya "Kurtlarım" diye hitap etmişlerdir.

Biz de bugün Türk gençliğine yeni nir atılım ve şahlanış hareketi getirirken Bozkurtluğu sağlık vermekteyiz. Milletimizin hayatının Cumhuriyetin başlangıcından geriye doğru son 250 yıllık bölümü tarimizin hiçbir devrinde görülmemiş büyük flaketlerle dolu olan bir devreyi teşkil etmektedir. Ellibeş yılını doldurmuş olan Cumhuriyet devri bu büyük felaketlerden ders alınarak büyük çalışmaların yapılması gerekli bir dönem idi. Barış içerisinde geçirilmiş olan ellibeş yıl gerekli şekilde değerlendirilememiştir. Bugün yine Türk Milleti geriliğin, bilgisizliğin, yoksulluğun adaletsizlikler ve aksaklıların pençesinde perişsan durumda bulunmaktadır. Medeni milletler arasında sürdürülmekte olan yükselme ve ilerleme yarışlarının dışında bulunmaktadır.

Ayrıca kendisini köleliğe, parçalanmaya ve dağılmaya götürecek komünizm gibi, bölgecilik gibi, yabancı ideolojilerin saldırısı altındadır. Bunlara karşı milliyetçiler ve milliyetçi gençler ülkü bayrağı altında toplanarak ilim ışığında daha teşkilatlı, daha planlı bir mücadele vermek zorunluluğundadırlar. Bu mücadelenin önünde bize yine Bozkurt yol gösterecektir.

Türk Milliyetçileri Bozkurtlar olarak atalarının yolunda Türklüğü yeniden yücelteceltmek için büyük atılımlara girişeceklerdir. Bozkurtuz ve Bozkurtçuyuz. Bununla övünç duyuyoruz. Yaşadığımız sürece Türk Milletinin binlerce yıllık kutsal varlığının sembolü olan Bozkurdu rozet olarak göğüslerimizde, kolye olarak boyunlarımızda, tablo olarak evlerimizde taşıyacağız ve bulunduracağız. Bozkurt' a düşmanlık gösterenleri Türk Milletinin düşmanları olarak tanıyacağız ve düşmanlıklarını düşmanlıkla karşılayacağız. Bozkurtçuluk, Türklük düşmanlarının, satılmışların, vatan hainlerinin iddia ettiği gibi ne faşistliktir, ne emperyalizmdir, ne de putperestliktir.

Türk Miliiyetçileri Hira Dağı kadar müslümandırlar. Tanrı Dağı kadar Türktürler. Türk Milliyetçileri emperyalizmin her çeşidine karşıdırlar. Bunun için hür yaşamayı, doğruluğu, millet varlığını temsil eden Bozkurtçuluğu kutsal saymaktayız. Kim ne derse desin... Biz Bozkurtlarız, Bozkurtçuyuz ve Bozkurtlar ordusuyuz.

Başbuğ Alparslan Türkeş
Dokuz Işık, 107,108,109

Hiç yorum yok: